Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Biển số xe 59 - D1

Ngày đăng: 20/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 20/01/2017
Vị trí: Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Hôm nay tôi có nhặt được biển số xe 59 - D1 còn số xe mình xin được phép giữ lại, nếu bạn nào thật sự bị mất vui lòng liên hệ đến số 098.567.0893 họăc 0921.108.180 cung cấp đúng số xe mình sẽ trả lại nhé!

Thông tin liên hệ

Vũ Thụy Minh Thùy

0985670893

0985670893