Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giấy tờ xe 79c11326 Luong Vinh Hien

Ngày đăng: 28/05/2024
Ngày nhặt/rơi: 27/05/2024
Vị trí: - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi có rơi giấy tờ ở TP.HCM. Ai nhặt được cho mình xin lại. Mình xin cản ơn và hậu tạ. 0984.039.139

Thông tin liên hệ

Lương Vinh Hiển

0984039139

Phường Phú Hữu Quận 9