Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy chứng nhận cải tạo xe 51D09041

Ngày đăng: 05/07/2024
Ngày nhặt/rơi: 05/07/2024
Vị trí: Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Vào lúc 10h . ngày 2/7/2024 trên đoạn đường QL1A thuộc tổ 16A . KP17. Phường An Phú Đông. Q12.. tôi có đánh rơi 1 giây chứng nhận an toàn kỹ thuật môi trường xe cơ giới cái tạo FORD Ranger . Biển số 51D09041

Thông tin liên hệ

Nghiêm tiến long

0933481118

573118 bình giả..P. thống nhất.TPVT

15.08. CC Peraland .62 đường 62