Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ tên Nguyễn Thanh Tuyền

Ngày đăng: 08/02/2024
Ngày nhặt/rơi: 08/02/2024
Vị trí: Mang Thít - Vĩnh Long

Nội dung: Đoạn QL53 từ Trà Vinh đi Vĩnh Long, mình bị mất CCCD và Giấy phép lái xe máy tên Nguyễn Thanh Tuyền

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Tuyền

0985815218

298 Ngô Quốc Trị, Phường 1, Trà Vinh

Giấy tờ để trong túi mỹ phẩm màu xanh dương, mặt ngoài có chữ Nha khoa Parkway