Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Ngày đăng: 05/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 05/01/2017
Vị trí: Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Chiều hôm nay 05/01/2017 có nhặt được 1 cmnd tên Nguyễn Thị Cẩm Nhung ở nhà gửi xe Etown Tân Bình. Ai đánh rơi vui lòng cho biết chi tiết tại https://www.facebook.com/profile.php?id=100009972076899. Nếu không ai liên lạc, chiều mai 06/01/2017 sẽ gửi cho BQL Etown. Thanks

Thông tin liên hệ

buinga

None

364 Cong Hoa

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009972076899