Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được Bằng lái hạng B2 của anh Vù Mí Sình

Ngày đăng: 23/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 23/01/2017
Vị trí: Yên Minh - Hà Giang

Nội dung: Trên đường Trần hưng đạo Yên minh Hà Giang

Thông tin liên hệ

Nguyễn Tiến Dũng

01663570450

Lý Nhân Hà Nam