Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được bóp Nguyễn Duy Tân

Ngày đăng: 29/08/2023
Ngày nhặt/rơi: 27/08/2023
Vị trí: Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Nhặt được bóp trên đường Tên Lữa

Thông tin liên hệ

A Thiện

0985597335

123