Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được điểu khiển cửa cuốn có chữ H

Ngày đăng: 19/06/2017
Ngày nhặt/rơi: 05/06/2017
Vị trí: Hoàng Mai - Hà Nội

Nội dung: nhặt được điểu khiển cửa cuốn có chữ H ở chợ cầu lủ phố vũ tông phan khương đình

Thông tin liên hệ

ngô bích loan

0989494399

số 357 vũ tông phan