Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Văn Trị

Ngày đăng: 21/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 21/01/2017
Vị trí: Vũ Thư - Thái Bình

Nội dung: Tôi nhặt được giấy chứng minh nhân dân này ở Việt Thuận- Vũ Thư - Thái Bình . Họ và tên khai sinh : Bùi Văn Trị Ngày,tháng,năm sinh : 05/05/1994 Quê : Việt Thuận- Vũ Thư - Thái Bình Đặc điểm nhận dạng: Nối ruồi c2cm dưới sau đuôi mắt trái.

Thông tin liên hệ

Đặng Xuân Thêu

01684981634

Xóm 11- Vũ đoài- Vũ thư - Thái Bình