Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy tờ mang tên Nguyễn Nhật Linh

Ngày đăng: 07/08/2023
Ngày nhặt/rơi: 07/08/2023
Vị trí: Cầu Giấy - Hà Nội

Nội dung: Trên đường Khuất Duy Tiến

Thông tin liên hệ

Lan Anh

0912757168

119 Trần Duy Hưng