Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt đuợc giấy tờ Mạnh Linh

Ngày đăng: 08/05/2023
Ngày nhặt/rơi: 08/05/2023
Vị trí: Nha Trang - Khánh Hoà

Nội dung: Nhặt đuợc bóp ví khi rút tiền ATM ở siêu thị Corpmart đuờng Lê Hồng phong. Ai là chủ hoặc biết Mạnh Linh vui lòng liên hệ 0908 911 246

Thông tin liên hệ

Trung

0908 911 246

Nha trang