Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ lại thị tỉnh

Ngày đăng: 12/07/2018
Ngày nhặt/rơi: 26/06/2018
Vị trí: - Hà Nội

Nội dung: Tại bệnh viên bửu điện ngay 25/6/2018 tôi co đánh rơi 1 chiếc ví nữ. Bên trong bao gồm 1 bang lai xe mang tên lại thị tỉnh 1 và 1 số giây tờ khác.vây ai nhất được cho tôi xin lại. Cảm ơn

Thông tin liên hệ

Lại thị tỉnh

0982235106

Ha nội