Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ mang tên Hà Quốc Hội

Ngày đăng: 13/05/2018
Ngày nhặt/rơi: 12/05/2018
Vị trí: Sơn Trà - Đà Nẵng

Nội dung: Trên đoạn đường khu vực công viên biển Đông, tôi có đánh rơi giấy tờ xe mang tên Hà Quốc Hội, ai nhặt đc tôi xin lại và cảm ơn hậu tạ

Thông tin liên hệ

Vũ Việt Phương

01639690000

nhà 6 ngõ 261 Khâm Thiên Hà Nội