Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ mang tên Vinh

Ngày đăng: 07/02/2024
Ngày nhặt/rơi: 07/02/2024
Vị trí: Đống Đa - Hà Nội

Nội dung: Trên đường gừ vincom bà triệu về ngã tư sở tôi có làm rơi 1 ví và giấy tờ tuỳ thân. Mong mọi người hỗ trợ. T xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Vinh

0936379766

Hà Nội