Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi ví bên trong có giấy tờ tên Võ Thanh Trường

Ngày đăng: 10/05/2018
Ngày nhặt/rơi: 06/05/2018
Vị trí: Hải Châu - Đà Nẵng

Nội dung: Trên đoạn đường từ bánh mỳ bà Lan Trần Bình Trọng về Nguyễn Chí Thanh - Hải Châu - ĐN tôi có đánh rơi một ví màu nâu bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng bao gồm chứng minh thư công an tên Võ Thanh Trường. Ai nhặt được hoặc có thông tin vui lòng liên hệ giúp tôi. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Nguyễn nhật anh

01882624979

Hải châu, đà nẵng