Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 27/05/2024
Ngày nhặt/rơi: 22/02/2024
Vị trí: Thạnh Hóa - Long An

Nội dung: Tôi có đánh rơi có làm mất 01 Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo- mang biến số xe 62C-160.69. Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 091.4757629. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Thông tin liên hệ

Cô Ngà

091.4757629

Thạnh Hóa, Long An