Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 27/05/2024
Ngày nhặt/rơi: 09/05/2024
Vị trí: Bến Lức - Long An

Nội dung: Tôi có đánh rơi làm mất tập Hồ sơ trong đó có 01 Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo- mang biến số xe 51C-320.10. Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 0962.028737. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Chương

0962.028737

Bến Lức- Long An