Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 28/05/2024
Ngày nhặt/rơi: 18/05/2024
Vị trí: -

Nội dung: Ngày 18/05/2024 tôi có đánh rơi một cái bóp bên trong có Đánh rơi Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo của xe bán tải hiệu Mitsubishi Tri ton mang BKS 50LD-022.81 tại đường số 04, KCN Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương . Xin cảm ơn và hậu tạ người nhặt được

Thông tin liên hệ

Lê văn cường

0904853931

KCN Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương