Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 05/06/2024
Ngày nhặt/rơi: 03/06/2024
Vị trí: Mỹ Tho - Tiền Giang

Nội dung: Trên đường đi, tôi có đánh mất tập Hồ sơ trong đó có 01 Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo- mang biến số xe 60LD-015.90. Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 039.5984261. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Thông tin liên hệ

anh Tuấn

039.5984261

thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang