Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ mang tên Bạch Văn Dung

Ngày đăng: 11/02/2018
Ngày nhặt/rơi: 09/02/2018
Vị trí: Đống Đa - Hà Nội

Nội dung: Trên đoan đường từ Lê Trọng Tấn - Trường Chinh - Thái Thịnh tôi có làm rơi - 1 ví đựng toàn bộ giấy tờ. Ai nhặt được xin được cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Bạch Văn Dung

0912870550

Khương thượng đông da hà noi

Khương Thượng Đống Đa Hà Nôi