Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ Xe máy điện Vinfast Klara S2

Ngày đăng: 28/05/2024
Ngày nhặt/rơi: 15/12/2023
Vị trí: Mỹ Hào - Hưng Yên

Nội dung: Ngày 15/12/2023 trong quá trình di chuyển từ ngân hàng SACOMBANK Mỹ Hào - Thị Trấn Bần, Tx Mỹ Hào, Hưng Yên về tới TDP Yên Tập, Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào tôi sơ ý đánh rơi 1 giấy tờ: "Phiếu Kiểm Tra Chất Lượng Xuất Xưởng" của xe máy điện nhẫn hiệu Vinfast Klara S2 Xanh Tím Than. Số khung: RPXN5LHHVPE001348 – Số máy: VFHCHAB221216D0178 . Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại, Tôi xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Đủ

0942907077

TDP Yên Tập, Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, Tỉnh Hương Yên