Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm ví giấy tờ tên Nguyễn Tất Đạt

Ngày đăng: 09/02/2024
Ngày nhặt/rơi: 08/02/2024
Vị trí: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường Lê Trọng Tấn - Định Công - Thanh Xuân Hà nội tôi làm rơi ví có giấy tờ tên Nguyễn Tất Đạt, ai nhặt được xin liên hệ, tôi xin cám ơn và hậu tạ !

Thông tin liên hệ

Đạt

0906496688

266 Lê Trọng Tấn - Thanh xuân - Hà Nội