Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

tinm giấy tờ

Ngày đăng: 04/07/2018
Ngày nhặt/rơi: 23/06/2018
Vị trí: Cái Răng - Cần Thơ

Nội dung: trên đoạn đường 30 4 tui co làm rơi 1 cái bóp trong bóp có 1 giấy cccd 1 gplx 1 atm ho ten nguyễn hoàng khánh..và 2 cặp quẹt xe máy teung quốc ai nhặt dc xin cám ơn và hậu ta.

Thông tin liên hệ

nguyễn hoàng khánh

0913841690

cần thơ