Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Vũ Văn Quỳnh

Ngày đăng: 18/12/2016
Ngày nhặt/rơi: 17/12/2016
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: trên đoạn q1 nhặt dduocj CMND bằng lái xe mang tên VŨ VĂN QUỲNH

Thông tin liên hệ

Lê Văn Thích

01636325808

P4 Q8