Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Bị mất giấy tờ mang 1 CMND tên Đường Văn Quân+ Cà Vẹt xe BS: 60B6.25476

Ngày đăng: 09/06/2019
Ngày nhặt/rơi: 08/06/2019
Vị trí: Long Thành - Đồng Nai

Nội dung: Trên đoạn đường từ đèn xanh đèn đỏ gần nhà hàng hoa đệ nhất! Tôi làm rơi 1 cái ví màu đen bên trong có giấy tờ tùy thân

Thông tin liên hệ

Đường văn quân

0975637544

Bò sữa long thành