Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Bóp bị rơi có cccd tên Đỗ Hoàng Nam

Ngày đăng: 18/11/2023
Ngày nhặt/rơi: 18/11/2023
Vị trí: Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên đường đi từ Tân túc bình Chánh lên trường y phạm Ngọc thạch em có làm rơi bóp trong đó có cccd

Thông tin liên hệ

Đỗ Hoàng Nam

0922197179

Tân túc bình Chánh