Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Cà vẹt xe máy mang tên Lê Thanh Dân

Ngày đăng: 16/02/2021
Ngày nhặt/rơi: 14/02/2021
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Từ trường thpt tới trường thcs mình có mất ví trong đó có giấy tờ tùy thân tên Lê thành Đạt và cà vẹt xe máy mang tên Lê thanh Dân

Thông tin liên hệ

Lê thành đạt

0768153080

246/8 ấp Phước hiệp huyện Long trường quận thủ Đức TP HCM

Mình chỉ cần lấy lại giấy tờ Ai nhặt đc cho mình xin lại nha cảm ơn