Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Chứng minh nhân dân tên: Hoàng Ngọc Phương Thủy

Ngày đăng: 06/11/2019
Ngày nhặt/rơi: 15/05/2019
Vị trí: Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Để quên

Thông tin liên hệ

Phúc

0903.133.324

Bình Chánh