Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Đặng Đoàn Sang - tìm giấy tờ

Ngày đăng: 25/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 25/01/2017
Vị trí: Từ Liêm - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường từ Láng về Đai học công nghiệp Hà Nội ( bằng taxi ) tôi có bị thất lạc một chiếc ví bên trong có chứng minh nhân dân, giấy tờ xe mang tên Đặng Đoàn Sang, ai nhặt được vui lòng liên hệ 0165756722, chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!

Thông tin liên hệ

Đặng Đoàn Sang

01657567221

Nguyên Xá Minh Khai Từ Liêm Hà Nội