Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Đánh rơi giấy tờ

Ngày đăng: 12/06/2018
Ngày nhặt/rơi: 11/06/2018
Vị trí: Krông Pak - Đắc Lắk

Nội dung: Tôi đi từ Phước An đến cầu thủy điện Krông Năng, Tôi có đánh rơi một cái ví màu đen bên trong bao gồm: 1 cà vẹt xe máy biển số xe: 47 - M1 147.32. 1 bằng lái xe 1 chứng minh nhân dân. Ai nhận được Tôi xin hậu tạ. Mong người nhặt được thương tình

Thông tin liên hệ

Nguyễn Xuân Mạnh

0934835163

khối 6. 157 Quang Trung . Thị Trấn Phước An

Tôi đi từ Phước An đến cầu thủy điện Krông Năng, Tôi có đánh rơi một cái ví màu đen bên trong bao gồm: 1 cà vẹt xe máy biển số xe: 47 - M1 147.32. 1 bằng lái xe 1 chứng minh nhân dân. Ai nhận được Tôi xin hậu tạ. Mong người nhặt được thương tình