Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

giấy tờ mang tên Bùi Văn Sỹ

Ngày đăng: 17/05/2021
Ngày nhặt/rơi: 14/05/2021
Vị trí: Ngô Quyền - Hải Phòng

Nội dung: trên đường văn cao tôi rơi ví trong đó có các giấy tờ: Bằng A1, B2, cmt, Đăng ký xe

Thông tin liên hệ

Bùi Văn Sỹ

0769215222

Tổ 2 xong Trung, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng