Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giấy tờ mang tên Hứa Quế Dinh

Ngày đăng: 10/11/2023
Ngày nhặt/rơi: 28/10/2023
Vị trí: Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Bỏ bóp vào thùng rác trong khi còn giấy tờ

Thông tin liên hệ

Hứa Quế Dinh

0797484559

477 phan văn trị p7 q5