Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giấy tờ mang tên Lưu Quang Hưng

Ngày đăng: 12/06/2019
Ngày nhặt/rơi: 09/06/2019
Vị trí: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung: Khoảng 2h30 chiều 9/6 (nay), trên đường từ Làng Sinh viên HACINCO đến trường Hà nội Amsterdam, tôi có đánh rơi 1 ví nam với nhiều giấy tờ cá nhân tên tôi. Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 0989097169. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

Thông tin liên hệ

Lưu Quang Hưng

0989097169

Thanh xuân, Hà nội

Vui lòng điện thoại!