Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giây tơ mang tên QUACH THU PHƯƠNG

Ngày đăng: 01/02/2017
Ngày nhặt/rơi: 28/01/2017
Vị trí: Tam Điệp - Ninh Bình

Nội dung: Trên đương đi chuc têt gân trương đao tao lai xe h13 tôi đanh rơi môt chiêc vi câm tay mau đen trong đo gôm co tiên ,chưng minh thư nhân dân,môt giây phep lai xe,the bao hiêm y tê,mang tên QUACH THU PHƯƠNG.sinh ngay 1/11/1982 my hoa kim bôi hoa binh.nêu ai nhăt đươc lam ơn cho tôi xin lai hoăc liên lac cho tôi theo sô điên thoai 0971910183tôi xin chân thanh cam ơn.

Thông tin liên hệ

Quach thu phương

0971910183

Quach thu phương xom đông hoa 1xa my hoa huyên kim bôi tinh hoa binh