Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Giấy tờ xe

Ngày đăng: 27/04/2022
Ngày nhặt/rơi: 27/04/2022
Vị trí: - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Đi ra bách hoa xanh mua hàng có nhặt được 1 cave xe máy ai đánh rơi xin liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn hiếu

0708894948

022 lô a chung cư nguyễn thiện thuật phường 1 quận 3