Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

làm mất giất tờ mang lên nguyễn cao cường

Ngày đăng: 31/05/2021
Ngày nhặt/rơi: 23/05/2021
Vị trí: Hà Giang - Hà Giang

Nội dung: tôi có đi từ vĩnh phúc lên hà giang trên xe khách có làm rơi 1 ví trong đó có giấy tờ như sau 1 cmt 3 bằng lái xe thẻ ngân hàng và 1 số tiền mặt ai nhặt được cho tôi xin lại cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

nguyễn cao cường

0369518015

tam hồng yên lạc vĩnh phúc