Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Làm rơi giấy tờ

Ngày đăng: 10/01/2019
Ngày nhặt/rơi: 10/01/2019
Vị trí: Biên Hoà - Đồng Nai

Nội dung: Trên đoạn đường qua vòng xoay tại công viên Tam HIệp ,mình có rơi 1 ví trong có giấy tờ tùy thân ,tấc cả mang tên Lê Hữu Hiền . Ai nhặt được liên hệ xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Lê Hữu Hiền

0769652146

Thủ Đức