Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Làm rớt giấy tờ Trịnh Văn Lợi

Ngày đăng: 17/11/2019
Ngày nhặt/rơi: 15/11/2019
Vị trí: Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Túi có đánh roi giấy tờ báo gồm 1 giấy Cmnh .2 giấy phép lai xe hang A1.va B2 và một cavet xe 1 thể ngăn hàng.co tên là Trịnh Văn Lợi.ban nào có nhat thì hãy cho mình xin lại.hau ta

Thông tin liên hệ

Trinh văn lợi

0933537567

186/2/1 bùi viện