Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Lê thanh vũ

Ngày đăng: 07/08/2019
Ngày nhặt/rơi: 06/08/2019
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi Bị mất bóp màu đen có giấy tờ mang tên lê thanh vũ đoạn từ đường hoàng diệu 2 đến cầu vượt trạm 2 thủ đức ai nhặt được xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Lê thanh vũ

0918873272

Kp5 linh trung thủ đức tphcm