Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ

Ngày đăng: 15/05/2019
Ngày nhặt/rơi: 15/05/2019
Vị trí: Lê Chân - Hải Phòng

Nội dung: Mình có rơi 1 vi màu nâu trong đó co CMND và các giấy tờ khác mang tên Pham Thanh Hải. Ai nhạt được cho minh xin lại . Xim cản ơn và hậu ta

Thông tin liên hệ

Pham Thanh Hải

0903463550

Hải Phòng