Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ HUỲNH NHƯ HIẾU

Ngày đăng: 01/10/2021
Ngày nhặt/rơi: 29/09/2021
Vị trí: Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: E làm mất giỏ xách trong đó có bóp giấy tờ mang tên Huỳnh Như Hiếu. Ai nhặt được cho e xin lại và hậu tạ an

Thông tin liên hệ

Huỳnh Như Hiếu

0961610141

20 trần thủ độ tân phú