Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ Lý Trung Hào

Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày nhặt/rơi: 02/12/2019
Vị trí: - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Sáng ngày 02/12/2019 mình có rớt 1 cái ví màu nâu trong đó có cmnd và thẻ ngân hàng với tên Lý Trung Hào Ai nhặt được vui lòng liên hệ 0786244277. Mình xin hậu tạ

Thông tin liên hệ

Ly Trung Hao

0786244277

178/18 Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú