Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất giấy tờ mang tên Lê Văn Ninh

Ngày đăng: 11/07/2019
Ngày nhặt/rơi: 10/07/2019
Vị trí: Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Đêm 10/07 tôi đi từ ngã tư bốn xã ra mã lò đến hương lộ 2 sau đó đi cầu bà lát trên tỉnh lộ 10 có làm rơi bóp có giấy tờ mang tên Lê Văn Ninh

Thông tin liên hệ

LÊ VĂN NINH

0376547193

CẦU BÀ LÁT PHẠM VĂN HAI