Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất GPLX và CMND mang tên Nguyễn Hoàng Tiến Huy

Ngày đăng: 08/10/2019
Ngày nhặt/rơi: 13/07/2019
Vị trí: Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên địa bàn Gò Vấp

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hoàng Tiến Huy

0969918898

Mỹ Đức Tây Cái Bè Tiền Giang