Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất phiếu thu của cty Fubon số 0054394

Ngày đăng: 29/05/2023
Ngày nhặt/rơi: 25/05/2023
Vị trí: Cầu Giấy - Hà Nội

Nội dung: Ngày 25/05/2023 Khi di chuyển trên đường đến địa chỉ 302 cầu giấy tôi có làm rơi mất 1 phiếu thu của công ty FUBON mã số 0054392. Ai tìm được liên hệ số 0865 999 608. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Vũ Công Hiếu

0865 999 608

302 Cầu Giấy