Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất sổ đỏ tên Nguyễn Phúc Hải

Ngày đăng: 02/12/2018
Ngày nhặt/rơi: 02/12/2018
Vị trí: - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Làm mất sổ đỏ tên Nguyễn Phúc Hải đã chuyển nhựơng tên Nguyễn Thị Thúy Bình, ai nhặt đựơc xin Lh số đt 0981318138. Xin hậu tạ nhiều tiền.

Thông tin liên hệ

Bình

0981318138

83 Trần Nhân Tôn , P2,Q10