Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mất ví có CMND tên Nguyễn Lưu Minh Nhựt

Ngày đăng: 18/11/2019
Ngày nhặt/rơi: 03/11/2019
Vị trí: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến Khu Đô Thi Mega Ruby Khang Điền

Thông tin liên hệ

Nguyễn Lưu Minh Nhựt

0931772817

72 Nguyễn Thị Minh Khai