Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Mình làm mất một cái ví trong đó có cà vạt xe, 3 thẻ ngân hàng mang tên Lê Duy Tân

Ngày đăng: 04/06/2022
Ngày nhặt/rơi: 03/06/2022
Vị trí: Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: mình làm rơi trong lúc di chuyển từ đại học sư phạm sang đại học ueh cơ sở B

Thông tin liên hệ

Lê Duy Tân

0964717217

0964717217