Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt đưawtjgi ấy tờ mang tên Bùi Trọng Cường sinh 1975-Hà Nội

Ngày đăng: 17/04/2018
Ngày nhặt/rơi: 13/04/2018
Vị trí: Văn Lâm - Hưng Yên

Nội dung: Nhặt được tại Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thê Lực

0975275756

Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên