Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được bằng lái mang tên Lương Văn Thước

Ngày đăng: 23/02/2018
Ngày nhặt/rơi: 16/02/2018
Vị trí: Đống Đa - Hà Nội

Nội dung: Trên đoàn đường Láng tôi có nhặt được một tờ giấy phép lái xe mang tên Lương Văn Thước với Quê Bắc Giang

Thông tin liên hệ

Nhuyễn Đắc Thuận

0904542289

Hà Nội